reede, 15. detsember 2017

Elada või mitte? Suhkrus on küsimus

13. ja 14. detsembril käisid 12. klassi õpilased Tervishoiumuuseumis, kus võeti osa uuest programmist „Elada või mitte? Suhkrus on küsimus“. Õpilased tutvusid näitusega ja arutlesid küsimuste üle:
Mis ained on suhkrud ja milline on nende koht süsivesikute mitmekesises maailmas?
• Kas ja milleks ning milliseid suhkruid meie organism vajab?
• Millisel kujul esineb lisatud suhkur?
• Kas saab ka suhkruta ja kui palju on liiga palju?
Õpitoas said õpilased nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi ülesandeid, millega said edukalt hakkama.
Tunni organiseeris eesti keele õpetaja Olga Puusepp Tallinna Haridusameti abil.
 


kolmapäev, 13. detsember 2017


Tõde või meelelahutus – 9. klass tutvus eesti filmidega

12. detsembril käisid 10 õpilast 9.b klassist Eesti kõige uuemas muuseumis – Filmimuuseumis, kus võeti osa haridusprogrammist "Tõde või meelelahutus? Ajalugu filmis". Pooleteise tunni pikkuse õppetunni jooksul otsiti vastust küsimusele, kas filmide kaudu loodav ettekujutus pigem aitab või takistab ajaloolise tõe tabamist.
Õpitoas prooviti etteantud ajaloolisi allikmaterjale – raamatuid, kirju, fotosid, ajalehti, esemeid, rõivaid jms – kasutades kirja panna lühike stsenaarium, mis tugineks neil esemetel. Seejärel saadi ülevaade eesti mängu- ja dokumentaalfilmidest, mis käsitlevad ajalugu Liivi sõjast laulva revolutsioonini. Viimase ülesandena analüüsiti lõiku eesti ühest menukamast ajaloofilmist "Nimed marmortahvlil".
Pärast õpituba oli võimalik vaadata ekspositsiooni ning proovida selga ehtsaid filmikostüüme.
Õpilastega oli kaasas õpetaja Sirli Prausen.

 

11. klass käis tutvumas Swedbankiga

12. ja 13. detsembril käisime 11. klassiga Swedbanki peakontoris, kus töötab ligi 800 inimest. Seal räägiti meile erinevatest teenustest, uutest tehnoloogiatest ja töövõimalustest. Eriti huvitav oli siis, kui meile näidati ruumi seifidega.
Õpilastega oli kaasas õpetaja Olga Selištševa.
 

teisipäev, 12. detsember 2017

 

Kaheksanda klassi õpilased osalesid GPS-orienteerumismängus

29. novembril käisid 8.B klassi õpilased ekskursioonil Kadrioru pargis, kus nad osalesid 1,5-tunnises GPS-orienteerumismängus „Kadrioru saladused“, mille oli organiseerinud MTÜ OleLukoe. Mängu käigus tutvusid õpilased pargi objektidega, orienteerusid kaardi abil, vastasid küsimustele, pildistasid objekte, tegid video. Mäng oli põnev, samal ajal ka tunnetuslik.

Kokkuvõtmisel võeti arvesse ülesannete täitmise kiirust ning vastuste õigsust. Mängus kasutati  mobiiltelefone, kuhu olid laetud QR-koodid.
Õpilastega oli kaasas õpetaja Tatjana Ševtsova.

reede, 8. detsember 2017


Euroopa Parlamendi simulatsioon

23. novembril mängisid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 10. ja 12. klassi 31 õpilast. Mäng oli kiire ning lennukas.
Sissejuhatava viktoriini võitjaks ning ühtlasi ka presidendiks kehastus 10825 punktiga Jaan Pitšugin.

Nagu ikka, arutleti prügi, noorte tööhõive ning Euroopa tuleviku teemadel.

Euroopa Liidu olmeprügi vähese taaskasutamise probleemi lahenduseks pakkusid noored välja, et elamurajoonides võiks olla rohkem prügikaste ning nii palju kui võimalik tuleks plastikpakendite asemel kasutusele võtta paberpakendid. Peaks tegema enam koostööd teadlastega, et välja töötada paremini taaskasutatavad pakendid. Tehastele, kes kasutavad oma toodete puhul pakendamist, peaks kehtestama senisest veelgi rangemad reeglid. Samuti tuleks elanikkonda rohkem teavitada prügi sorteerimise vajalikkusest ning näitlikult illustreerida, kuidas prügi võtab looduse, s.h ookeanide üle võimust.

Noorte tööhõive parandamiseks peaks juba gümnaasiumiastmes võimaldama õpilastele praktikat õppeaasta jooksul vähemalt ühe kuu vältel. Nii saaksid noored töökogemuse ning tulevast karjäärivalikut oleks lihtsam teha. Motiveerimaks ettevõtteid noori palkama, tuleks nad pooleks aastaks vabastada noorte tööjõumaksudest.

Euroopa Komisjoni poolt välja antud valge raamatu Euroopa Liidu tulevikustsenaariumitest valisid noored välja 4. stsenaariumi ehk „Teeme vähem, aga paremini“ ehk iga liikmesriik peaks saama võimaluse ise valida, millistes valdkondades soovitakse koostööd teha. Näitena tõid õpilased maanteed: ehitame vähem teid, kuid kvaliteetselt, mitte mahult palju ning ebakvaliteetselt.

Kaks esimest eelnõud võeti vastu, Euroopa tuleviku eelnõu puhul jäid poolt- ja vastuhääled viiki ning eelnõu jäi vastu võtmata.
 

       

 

 

teisipäev, 5. detsember 2017


 

Muinasjutt kalamehest ja kuldsest kalakesest eesti, vene ja inglise keeles

Talve esimesel päeval külastasid 5.B ja 5.C klassi õpilased nukuteatrit, mis tegutseb Vene Kultuurikeskuse juures. Õpilased vaatasid ebatavalist etendust – „Muinasjutt kalamehest ja kuldsest kalakesest“ kolmes keeles: vene, eesti ja inglise keeles. Etenduses sai kuulda ka kannelt ja eesti luuletajate loomingut. Kuldkalakese rolli aga mängis… mobiiltelefon. Muinasjutu tegelased rääkisid, aga lavastuse lõpuks lausa karjusid telefonisse oma soove. Kui soovid ja karjed muutusid hirmutavalt kõvaks, meenutasid näidendi autorid, et on sõnad ja mõisted, mis aitavad suhtlemisele kaasa: headus, õiglus, ausus, naeratus jne. Täname Kooli Sõprade Seltsi huvitava tunni eest!
Natalia Jemets ja Larissa Rajevskaja