esmaspäev, 15. oktoober 2018

6.a ja 6.c koostasid uurimistöö koolistressi teemal


6.a ja 6.c klassi õpilased korraldasid Sirli Prauseni eestvedamisel uuringu, et koguda infot koolistressi kohta. Ankeetküsitluses uuriti TTRK-s õppiva 10 poisi ja 10 tüdruku arvamust järgmistes küsimustes:

  • Mis põhjustab koolistressi?
  • Kui tihti oled kohanud kiusamist?
  • Millises rollis oled kiusamisolukorras olnud?
  • Kellega ja kui tihti tekivad koolis konfliktid?
  • Mida sa teed ja tunned, kui oled stressis?
  • Mis aitab stressi vastu?
  • Mis teeb koolis käimise meeldivaks ja mida ise oled teinud, et teistel oleks tore koolis käia?
Pärast andmete kogumist selgitas matemaatikaõpetaja Jelena Korju, kuidas neid analüüsida ning kuidas koostada Excelis erinevaid diagramme. Projekt lõppes sellega, et iga õpilane esitles klassile oma tulemusi.

Õpilastelt saadud tagasiside projekti kohta viiepallisüsteemis:

  • igav – huvitav skaalal 3,9
  • keeruline – lihtne skaalal 3,4
  • kasutu – kasulik skaalal 4,1.
esmaspäev, 17. september 2018


Eesti keele ja kehalise kasvatuse lõimimine

10. septembril osalesid Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 4.C klassi õpilased sulgpallitreeningul, mille korraldas Eesti Sulgpalliliit. Koos meie õpilastega osalesid trennis ka Laagri kooli õpilased. Trenn toimus eesti keeles. Meie õpilased said ülesannetega edukalt hakkama.
Tallinna Maraton 2018

8. septembril osalesid eesti keele õpetajad Olga Puusepp ja Natalia Jemets traditsioonilisel sügisesel spordiüritusel, mis toimus sel aastal Tallinna Maratoni nime all. Sel aastal osales maratonil rekordarv inimesi – üle 20 000. Iga osaleja sai EV 100. aastapäevale pühendatud medali.

Eesti keele õpetajad Erasmus+ projektis

11.-15. juunini 2018 osalesid Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpetajad Natalia Jemets ja Julia Rozova Erasmus + projekti raames koolitusel "Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools", mis toimus Itaalias Firenzes. Koolitusel täiendasid õpetajad oma teadmisi IKT vahendite kasutamise alal õppeprotsessis ning jagasid oma kogemusi ja oskusi teiste riikide (Hispaania, Ungari) õpetajatega. Samuti tutvusid pedagoogid omanäolise kohaliku ajaloo ja kultuuriga.esmaspäev, 7. mai 2018

Ainetevahelise lõimumise seminar

27. aprillil toimus Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis õpetajate seminar, mis oli pühendatud ainetevahelisele lõimumisele ning projektiõppele. Oma projekti esitasid kuulajatele ka eesti keele õpetajad Julia Rozova ja Natalia Jemets. Projekti teemaks oli „Oma äriplaan – ideest teostuseni“. Projekt korraldati Tallinna 21. kooli õpilaste osavõtul. Seminari teises osas tegid õpetajad rühmatööd, mille käigus pakkusid ning arendasid uute ainetevaheliste projektide ideid.